Interface IArchive

IArchive interface

Detta gränssnitt representerar ett arkiv.

public interface IArchive : IDisposable

Egenskaper

namnBeskrivning
FileEntries { get; }Hämtar poster avIArchiveFileEntry typ som utgör arkivet.

Se även