IArchiveFileEntry.Length

IArchiveFileEntry.Length property

Hämtar längden på posten i byte.

public long? Length { get; }

Se även