Class MeteredLicense

MeteredLicense class

Tillhandahåller metoder för att ställa in mätnyckel.

public class MeteredLicense

Konstruktörer

namnBeskrivning
MeteredLicense()Initierar en ny instans av den här klassen.

Metoder

namnBeskrivning
SetMeteredKey(string, string)Ställer in mätt offentlig och privat nyckel.
static GetConsumptionCredit()Får konsumtionskredit.

Anmärkningar

Viktigt: med mätlicens kan du inte skapa självextraherande zip-arkiv.

Exempel

I det här exemplet kommer ett försök att göras att ställa in uppmätt offentlig och privat nyckel.

MeteredLicense matered = new MeteredLicense();
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");

Se även