Class ProgressEventArgs

ProgressEventArgs class

Klass för händelsedata som innehåller antalet byte som fortsattes.

public class ProgressEventArgs : EventArgs

Konstruktörer

namnBeskrivning
ProgressEventArgs(ulong)Initierar en ny instans avProgressEventArgs class.

Egenskaper

namnBeskrivning
ProceededBytes { get; }Får antalet byte fortsättning.

Se även