Aspose.Zip.ArchiveInfo

ArchiveInfo ad alanı, arşiv bilgileriyle ilgili varlıkları temsil eden sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
ArchiveFormatInfoArşiv formatıyla ilgili bilgileri temsil eder.
ArchiveInstanceInfoArşiv örneği hakkındaki bilgileri temsil eder.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
ArchiveFormatDesteklenen arşiv biçimleri.