Class ArchiveFormatInfo

ArchiveFormatInfo class

Arşiv formatıyla ilgili bilgileri temsil eder.

public abstract class ArchiveFormatInfo

Özellikleri

İsimTanım
abstract Class { get; }Arşiv dosyasını temsil eden sınıfı alır.
abstract Format { get; }Arşiv biçimini alır.

yöntemler

İsimTanım
override ToString()

Ayrıca bakınız