Class ArchiveInstanceInfo

ArchiveInstanceInfo class

Arşiv örneği hakkındaki bilgileri temsil eder.

public sealed class ArchiveInstanceInfo

Özellikleri

İsimTanım
AreFileNamesEncrypted { get; }Arşivdeki girişlerin (dosyaların) adlarının şifrelenip şifrelenmediğini gösteren bir değer alır.
FormatInfo { get; }Arşiv biçimi bilgisini alır.
IsContentEncrypted { get; }Arşiv içeriğinin şifrelenip şifrelenmediğini gösteren bir değer alır.

yöntemler

İsimTanım
static GetArchiveInstanceInfo(Stream)Arşiv örneği bilgisini alır.
static GetArchiveInstanceInfo(string)Arşiv örneği bilgisini alır.
static GetArchiveFormatInfo(Stream)Arşiv biçimi bilgisini alır.
static GetArchiveFormatInfo(string)Arşiv biçimi bilgisini alır.

Ayrıca bakınız