ArchiveInstanceInfo.GetArchiveInstanceInfo

GetArchiveInstanceInfo(string)

Arşiv örneği bilgisini alır.

public static ArchiveInstanceInfo GetArchiveInstanceInfo(string fileName)
ParametreTipTanım
fileNameStringArşiv dosyasının dosya adı.

Geri dönüş değeri

Biçim algılanmadıysa arşiv örneği veya null hakkında bilgi.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentNullExceptionfileName boş.
SecurityExceptionArayan, erişim için gerekli izne sahip değil.
ArgumentExceptionbufileName boş, yalnızca beyaz boşluklar içeriyor veya geçersiz karakterler içeriyor.
UnauthorizedAccessExceptiondosyaya erişimfileName engellendi.
PathTooLongExceptionBelirtilenfileName sistem tanımlı maksimum uzunluğu aşıyor. Örneğin, Windows tabanlı platformlarda yollar 248 karakterden, dosya adları ise 260 karakterden kısa olmalıdır.
NotSupportedExceptiondosyafileName dizenin ortasında iki nokta üst üste (:) içerir.
IOExceptionDosya açılırken bir G/Ç hatası oluştu.

Ayrıca bakınız


GetArchiveInstanceInfo(Stream)

Arşiv örneği bilgisini alır.

public static ArchiveInstanceInfo GetArchiveInstanceInfo(Stream stream)
ParametreTipTanım
streamStreamArşiv dosyasının akışı.

Geri dönüş değeri

Biçim algılanmadıysa arşiv örneği veya null hakkında bilgi.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentNullExceptionstream boş.
ArgumentExceptionstream aranmaz.

Ayrıca bakınız