Bzip2Archive.Bzip2Archive

Bzip2Archive()

Yeni bir örneğini başlatır.Bzip2Archive sıkıştırmak için hazırlanan sınıf.

public Bzip2Archive()

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir dosyanın nasıl sıkıştırılacağını gösterir.

using (Bzip2Archive archive = new Bzip2Archive()) 
{
    archive.SetSource("data.bin");
    archive.Save("archive.bz2");
}

Ayrıca bakınız


Bzip2Archive(Stream)

Yeni bir örneğini başlatır.Bzip2Archive sıkıştırmayı açmak için hazırlanan sınıf.

public Bzip2Archive(Stream sourceStream)
ParametreTipTanım
sourceStreamStreamArşivin kaynağı.

Notlar

Bu yapıcı sıkıştırmayı açmaz. GörmekOpen açma yöntemi.

Örnekler

Bir akıştan bir arşiv açın ve onu bir klasöre çıkartın.Bellek Akışı

var ms = new MemoryStream();
using (Bzip2Archive archive = new Bzip2Archive(File.OpenRead("archive.bz2")))
  archive.Open().CopyTo(ms);

Ayrıca bakınız


Bzip2Archive(string)

Yeni bir örneğini başlatır.Bzip2Archive sıkıştırmayı açmak için hazırlanan sınıf.

public Bzip2Archive(string path)
ParametreTipTanım
pathStringArşiv dosyasının yolu.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentNullExceptionpath boş.
SecurityExceptionArayan, erişim için gerekli izne sahip değil.
ArgumentExceptionbupath boş, yalnızca beyaz boşluklar içeriyor veya geçersiz karakterler içeriyor.
UnauthorizedAccessExceptiondosyaya erişimpath engellendi.
PathTooLongExceptionBelirtilenpath, dosya adı veya her ikisi de sistem tarafından tanımlanan maksimum uzunluğu aşıyor. Örneğin, Windows tabanlı platformlarda yollar 248 karakterden, dosya adları ise 260 karakterden kısa olmalıdır.
NotSupportedExceptiondosyapath dizenin ortasında iki nokta üst üste (:) içerir.

Notlar

Bu yapıcı sıkıştırmayı açmaz. GörmekOpen açma yöntemi.

Örnekler

Dosyadan yola göre bir arşiv açın ve onu bir klasöre çıkartın.Bellek Akışı

var ms = new MemoryStream();
using (Bzip2Archive archive = new Bzip2Archive("archive.bz2"))
  archive.Open().CopyTo(ms);

Ayrıca bakınız