Bzip2Archive.Save

Save(Stream, Bzip2SaveOptions)

Arşivi sağlanan akışa kaydeder.

public void Save(Stream outputStream, Bzip2SaveOptions saveOptions = null)
ParametreTipTanım
outputStreamStreamHedef akışı.
saveOptionsBzip2SaveOptionsBir bzip2 arşivini kaydetme seçenekleri. Belirtilmemiş ise 900 Kb blok boyutu kullanılacaktır.

istisnalar

istisnaşart
InvalidOperationExceptionArşivlenecek verilerin kaynağı sağlanmadı.
ArgumentExceptionoutputStream yazılabilir değil.
UnauthorizedAccessExceptionDosya kaynağı salt okunurdur veya bir dizindir.
DirectoryNotFoundExceptionEşlenmemiş bir sürücüde olmak gibi, belirtilen dosya kaynağı yolu geçersiz.
IOExceptionDosya kaynağı zaten açık.

Notlar

outputStreamyazılabilir olmalıdır.

Örnekler

Sıkıştırılmış verileri http yanıt akışına yazar.

using (var archive = new Bzip2Archive()) 
{
    archive.SetSource(new FileInfo("data.bin"));
    archive.Save(httpResponse.OutputStream);
}

Ayrıca bakınız


Save(string, Bzip2SaveOptions)

Arşivi sağlanan hedef dosyaya kaydeder.

public void Save(string destinationFileName, Bzip2SaveOptions saveOptions = null)
ParametreTipTanım
destinationFileNameStringOluşturulacak arşivin yolu. Belirtilen dosya adı mevcut bir dosyaya işaret ediyorsa, üzerine yazılacaktır.
saveOptionsBzip2SaveOptionsBir bzip2 arşivini kaydetme seçenekleri. Belirtilmemiş ise 900 Kb blok boyutu kullanılacaktır.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentNullExceptiondestinationFileName boş.
SecurityExceptionArayan, erişim için gerekli izne sahip değil.
ArgumentExceptionbudestinationFileName boş, yalnızca beyaz boşluklar içeriyor veya geçersiz karakterler içeriyor.
UnauthorizedAccessExceptiondosyaya erişimdestinationFileName engellendi.
PathTooLongExceptionBelirtilendestinationFileName, dosya adı veya her ikisi de sistem tarafından tanımlanan maksimum uzunluğu aşıyor. Örneğin, Windows tabanlı platformlarda yollar 248 karakterden, dosya adları ise 260 karakterden kısa olmalıdır.
NotSupportedExceptiondosyadestinationFileName dizenin ortasında iki nokta üst üste (:) içerir.

Örnekler

Sıkıştırılmış verileri dosyaya yazar.

using (var archive = new Bzip2Archive()) 
{
    archive.SetSource(new FileInfo("data.bin"));
    archive.Save("data.bz2");
}

Ayrıca bakınız