Bzip2Archive.SetSource

SetSource(Stream)

Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.

public void SetSource(Stream source)
ParametreTipTanım
sourceStreamArşiv için giriş akışı.

Örnekler

using (Bzip2Archive archive = new Bzip2Archive()) 
{
  archive.SetSource(new MemoryStream(new byte[] { 0x00,0xFF }));
  archive.Save("archive.bz2");
}

Ayrıca bakınız


SetSource(FileInfo)

Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.

public void SetSource(FileInfo fileInfo)
ParametreTipTanım
fileInfoFileInfoSıkıştırılacak bir dosyaya başvuru.

Örnekler

using (Bzip2Archive archive = new Bzip2Archive()) 
{
  archive.SetSource(new FileInfo("data.bin"));
  archive.Save("archive.bz2");
}

Ayrıca bakınız


SetSource(string)

Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.

public void SetSource(string path)
ParametreTipTanım
pathStringSıkıştırılacak dosyanın yolu.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentNullExceptionpath boş.
SecurityExceptionArayan, erişim için gerekli izne sahip değil.
ArgumentExceptionbupath boş, yalnızca beyaz boşluklar içeriyor veya geçersiz karakterler içeriyor.
UnauthorizedAccessExceptiondosyaya erişimpath engellendi.
PathTooLongExceptionBelirtilenpath, dosya adı veya her ikisi de sistem tarafından tanımlanan maksimum uzunluğu aşıyor. Örneğin, Windows tabanlı platformlarda yollar 248 karakterden, dosya adları ise 260 karakterden kısa olmalıdır.
NotSupportedExceptiondosyapath dizenin ortasında iki nokta üst üste (:) içerir.

Örnekler

using (Bzip2Archive archive = new Bzip2Archive()) 
{
  archive.SetSource("data.bin");
  archive.Save("archive.bz2");
}

Ayrıca bakınız


SetSource(TarArchive, TarFormat)

Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.

public void SetSource(TarArchive tarArchive, TarFormat format = TarFormat.UsTar)
ParametreTipTanım
tarArchiveTarArchiveTar arşivi sıkıştırılacak.
formatTarFormattar başlık biçimini tanımlar.

Notlar

Ortak tar.bz2 arşivi oluşturmak için bu yöntemi kullanın.

Örnekler

using (var tarArchive = new TarArchive())
{
  tarArchive.CreateEntry("first.bin", "data1.bin");
  tarArchive.CreateEntry("second.bin", "data2.bin");
  using (var bzippedArchive = new Bzip2Archive())
  {
    bzippedArchive.SetSource(tarArchive);
    bzippedArchive.Save("archive.tar.bz2");
  }
}

Ayrıca bakınız


SetSource(CpioArchive, CpioFormat)

Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.

public void SetSource(CpioArchive cpioArchive, CpioFormat format = CpioFormat.OldAscii)
ParametreTipTanım
cpioArchiveCpioArchiveSıkıştırılacak Cpio arşivi.
formatCpioFormatcpio başlık biçimini tanımlar.

Notlar

Ortak cpio.bz2 arşivi oluşturmak için bu yöntemi kullanın.

Örnekler

using (var cpioArchive = new CpioArchive())
{
  cpioArchive.CreateEntry("first.bin", "data1.bin");
  cpioArchive.CreateEntry("second.bin", "data2.bin");
  using (var bzippedArchive = new Bzip2Archive())
  {
    bzippedArchive.SetSource(cpioArchive);
    bzippedArchive.Save("archive.cpio.bz2");
  }
}

Ayrıca bakınız