Aspose.Zip.Cab

Cab ad alanı, Cab arşiviyle ilgili varlıkları temsil eden sınıfları içerir.

sınıflar

SınıfTanım
CabArchiveBu sınıf, cab arşiv dosyasını temsil eder.
CabEntryKabin arşivi içindeki tek dosyayı temsil eder.