Class CabEntry

CabEntry class

Kabin arşivi içindeki tek dosyayı temsil eder.

public sealed class CabEntry : IArchiveFileEntry

Özellikleri

İsimTanım
Length { get; }Girdinin uzunluğunu bayt olarak alır.
Name { get; }Arşivdeki girişin adını alır.

yöntemler

İsimTanım
Extract(Stream)Girdiyi sağlanan akışa çıkarır.
Extract(string)Girdiyi sağlanan yolla dosya sistemine çıkarır.
Open()Çıkarma için girişi açar ve giriş içeriğine sahip bir akış sağlar.
override ToString()

Ayrıca bakınız