Aspose.Zip.Cpio

Cpio ad alanı, cpio arşiviyle ilgili varlıkları temsil eden sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
CpioArchiveBu sınıf, cpio arşiv dosyasını temsil eder.
CpioEntrycpio arşivi içindeki tek dosyayı temsil eder.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
CpioFormatDesteklenen cpio. biçimleriyle numaralandırma