Class CpioEntry

CpioEntry class

cpio arşivi içindeki tek dosyayı temsil eder.

public sealed class CpioEntry : IArchiveFileEntry

Özellikleri

İsimTanım
IsDirectory { get; }Girdinin dizini temsil edip etmediğini gösteren bir değer alır.
LastWriteTimeUtc { get; }Son yazma zamanını alır.
Length { get; }Girdinin uzunluğunu bayt olarak alır.
Name { get; }Arşivdeki girişin adını alır.
Parent { get; }Girdinin ait olduğu arşivi alır.

yöntemler

İsimTanım
Extract(Stream)Girdiyi sağlanan akışa çıkarır.
Extract(string)Girdiyi sağlanan yolla dosya sistemine çıkarır.
Open()Çıkarma için girişi açar ve giriş içeriğine sahip bir akış sağlar.
override ToString()

Ayrıca bakınız