Aspose.Zip.Crypto

Crypto ad alanı, harici şifreleme rutinleri için sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
SevenZipCipher7-zip şifreleme için kullanılan AES şifresi için temel sınıf.