Class SevenZipCipher

SevenZipCipher class

7-zip şifreleme için kullanılan AES şifresi için temel sınıf.

public abstract class SevenZipCipher : ICryptoTransform

Özellikleri

İsimTanım
abstract CanReuseTransform { get; }Geçerli dönüşümün yeniden kullanılıp kullanılamayacağını gösteren bir değer alır.
abstract CanTransformMultipleBlocks { get; }Birden çok bloğun dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini gösteren bir değer alır.
abstract InputBlockSize { get; }Giriş bloğu boyutunu alır.
abstract OutputBlockSize { get; }Çıkış bloğu boyutunu alır.

yöntemler

İsimTanım
abstract Dispose()Yönetilmeyen kaynakları serbest bırakma, serbest bırakma veya sıfırlama ile ilişkili uygulama tanımlı görevleri gerçekleştirir.
abstract TransformBlock(byte[], int, int, byte[], int)Giriş bayt dizisinin belirtilen bölgesini dönüştürür ve elde edilen dönüşümü çıkış bayt dizisinin belirtilen bölgesine kopyalar.
abstract TransformFinalBlock(byte[], int, int)Belirtilen bayt dizisinin belirtilen bölgesini dönüştürür.

Ayrıca bakınız