GzipArchive.Extract

GzipArchive.Extract method

Arşivi sağlanan akışa çıkarır.

public void Extract(Stream destination)
ParametreTipTanım
destinationStreamHedef akışı. Yazılabilir olmalıdır.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentExceptiondestination yazmayı desteklemez.

Örnekler

using (var archive = new GzipArchive("archive.gz"))
{
     archive.Extract(httpResponseStream);
}

Ayrıca bakınız