GzipArchive.Open

GzipArchive.Open method

Çıkarmak için arşivi açar ve arşiv içeriğine sahip bir akış sağlar.

public Stream Open()

Geri dönüş değeri

Arşivin içeriğini temsil eden akış.

Notlar

Dosyanın orijinal içeriğini almak için akıştan okuyun. Örnekler bölümüne bakın.

Örnekler

Arşivi ayıklar ve ayıklanan içeriği dosya akışına kopyalar.

.NET 4.0 ve üstü için Stream.CopyTo yöntemini kullanabilirsiniz:

unpacked.CopyTo(extracted);
using (var archive = new GzipArchive("archive.gz"))
{
  using (var extracted = File.Create("data.bin"))
  {
    var unpacked = archive.Open();
    byte[] b = new byte[8192];
    int bytesRead;
    while (0 < (bytesRead = unpacked.Read(b, 0, b.Length)))
      extracted.Write(b, 0, bytesRead);
  }      
}

Ayrıca bakınız