GzipArchive.SetSource

SetSource(Stream)

Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.

public void SetSource(Stream source)
ParametreTipTanım
sourceStreamArşiv için giriş akışı.

Örnekler

using (var archive = new GzipArchive())
{
  archive.SetSource(new MemoryStream(new byte[] { 0x00, 0xFF }));
  archive.Save("archive.gz");
}

Ayrıca bakınız


SetSource(FileInfo)

Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.

public void SetSource(FileInfo fileInfo)
ParametreTipTanım
fileInfoFileInfoSıkıştırılacak bir dosyaya başvuru.

Örnekler

Bir akıştan bir arşiv açın ve onu bir klasöre çıkartın.Bellek Akışı

using (var archive = new GzipArchive()) 
{
  archive.SetSource(new FileInfo("data.bin"));
  archive.Save("archive.gz");
}

Ayrıca bakınız


SetSource(string)

Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.

public void SetSource(string path)
ParametreTipTanım
pathStringSıkıştırılacak dosyanın yolu.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentNullExceptionpath boş.
SecurityExceptionArayan, erişim için gerekli izne sahip değil.
ArgumentExceptionbupath boş, yalnızca beyaz boşluklar içeriyor veya geçersiz karakterler içeriyor.
UnauthorizedAccessExceptiondosyaya erişimpath engellendi.
PathTooLongExceptionBelirtilenpath, dosya adı veya her ikisi de sistem tarafından tanımlanan maksimum uzunluğu aşıyor. Örneğin, Windows tabanlı platformlarda yollar 248 karakterden, dosya adları ise 260 karakterden kısa olmalıdır.
NotSupportedExceptiondosyapath dizenin ortasında iki nokta üst üste (:) içerir.

Örnekler

Dosyadan yola göre bir arşiv açın ve onu bir klasöre çıkartın.Bellek Akışı

using (var archive = new GzipArchive()) 
{
  archive.SetSource("data.bin");
  archive.Save("archive.gz");
}

Ayrıca bakınız


SetSource(TarArchive)

Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.

public void SetSource(TarArchive tarArchive)
ParametreTipTanım
tarArchiveTarArchiveTar arşivi sıkıştırılacak.

Notlar

Ortak tar.gz arşivi oluşturmak için bu yöntemi kullanın.

Örnekler

using (var tarArchive = new TarArchive())
{
  tarArchive.CreateEntry("first.bin", "data1.bin");
  tarArchive.CreateEntry("second.bin", "data2.bin");
  using (var gzippedArchive = new GzipArchive())
  {
      gzippedArchive.SetSource(tarArchive);
      gzippedArchive.Save("archive.tar.gz");
  }
}

Ayrıca bakınız