Aspose.Zip.Lzip

Lzipad alanı, lzip arşiviyle ilgili varlıkları temsil eden sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
LzipArchiveBu sınıf, Lzip arşiv dosyasını temsil eder. Lzip arşivlerini oluşturmak veya çıkarmak için kullanın.
LzipArchiveSettingsSınıf, belirli bir lzip arşivinin ayarını içerir.