LzipArchiveSettings.DictionarySize

LzipArchiveSettings.DictionarySize property

LZMA sıkıştırması tarafından kullanılan sözlüğün boyutunu alır.

public int DictionarySize { get; }

Ayrıca bakınız