Aspose.Zip.LZMA

LZMAad alanı, lzma arşiviyle ilgili varlıkları temsil eden sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
LzmaArchiveBu sınıf, LZMA arşiv dosyasını temsil eder. LZMA arşivlerini oluşturmak veya çıkarmak için kullanın.
LzmaArchiveSettingslzma arşivi içindeki LZMA sıkıştırma yöntemi ayarları.