Class LzmaArchiveSettings

LzmaArchiveSettings class

lzma arşivi içindeki LZMA sıkıştırma yöntemi ayarları.

public class LzmaArchiveSettings

yapıcılar

İsimTanım
LzmaArchiveSettings()Yeni bir örneğini başlatır.LzmaArchiveSettingsvarsayılan sözlük boyutuna sahip sınıf, 16 megabayta eşittir.

Özellikleri

İsimTanım
DictionarySize { get; set; }Sözlük (geçmiş arabelleği) boyutu, en son işlenen sıkıştırılmamış verilerin kaç baytının bellekte tutulduğunu gösterir. Ayarlanmazsa, giriş boyutuna göre seçilir.

Notlar

Lempel–Ziv–Markov zincir algoritması (LZMA), kayıpsız veri sıkıştırma gerçekleştirmek için kullanılan bir algoritmadır. Bu algoritma, LZ77 algoritmasına biraz benzeyen bir sözlük sıkıştırma şeması kullanır ve yüksek bir sıkıştırma oranı ile değişken bir sıkıştırma sözlüğü boyutu içerir.

Daha fazlasını görün: https://en.wikipedia.org/wiki/Lempel–Ziv–Markov_chain_algorithm

Ayrıca bakınız