Class RarArchiveEntryPlain

RarArchiveEntryPlain class

Şifresi çözülmeden açılması gereken Rar girişi.

public sealed class RarArchiveEntryPlain : RarArchiveEntry

Özellikleri

İsimTanım
CompressedSize { get; }Sıkıştırılmış dosyanın boyutunu alır.
CreationTime { get; }Oluşturma tarihini ve saatini alır.
IsDirectory { get; }Girdinin dizini temsil edip etmediğini gösteren bir değer alır.
LastAccessTime { get; }Son erişim tarihini ve saatini alır.
ModificationTime { get; }Son değiştirilme tarihini ve saatini alır.
Name { get; }Arşivdeki girişin adını alır.
UncompressedSize { get; }Orijinal dosyanın boyutunu alır.

yöntemler

İsimTanım
Extract(Stream, string)Girdiyi sağlanan akışa çıkarır.
Extract(string, string)Girdiyi sağlanan yolla dosya sistemine çıkarır.
Open(string)Çıkarma için girişi açar ve sıkıştırılmış giriş içeriğiyle bir akış sağlar.

Olaylar

İsimTanım
event ExtractionProgressedHam akışın bir kısmı çıkarıldığında yükselir.

Ayrıca bakınız