Class RarArchiveLoadOptions

RarArchiveLoadOptions class

Olan seçeneklerRarArchive sıkıştırılmış dosyadan yüklenir.

public class RarArchiveLoadOptions

yapıcılar

İsimTanım
RarArchiveLoadOptions()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
DecryptionPassword { get; set; }Girişlerin ve giriş adlarının şifresini çözmek için parolayı alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız