Class AesEcryptionSettings

AesEcryptionSettings class

AES şifreleme veya şifre çözme algoritması için ayarlar.

public class AesEcryptionSettings : EncryptionSettings

yapıcılar

İsimTanım
AesEcryptionSettings(EncryptionMethod)Yeni bir örneğini başlatır.AesEcryptionSettingsşifresiz sınıf.
AesEcryptionSettings(string, EncryptionMethod)Yeni bir örneğini başlatır.AesEcryptionSettings sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Method { get; }Şifreleme algoritmasını alır.
Password { get; set; }Şifreleme veya şifre çözme için parola alır veya ayarlar.

Notlar

https://www.winzip.com/win/en/aes_info.html adresinde daha fazlasını görün

Ayrıca bakınız