Class ArchiveSaveOptions

ArchiveSaveOptions class

Bir zip arşivini kaydetme seçenekleri.

public class ArchiveSaveOptions

yapıcılar

İsimTanım
ArchiveSaveOptions()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
ArchiveComment { get; set; }Zip dosyası için isteğe bağlı yorumu alır veya ayarlar.
Encoding { get; set; }Dosya adlarını ve diğer dizeleri bayta dönüştürmek için kodlamayı alır veya ayarlar.
EventsBag { get; set; }Arşiv tasarrufunda yükselen olayların kapsayıcısını alır veya ayarlar.
ParallelOptions { get; set; }Paralel sıkıştırma için ayarları alır veya ayarlar.
SelfExtractorOptions { get; set; }Kendi kendine ayıklanan arşiv için ayarları alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız