Class EventsBag

EventsBag class

Kullanılan olaylar kapsayıcısıArchive kaydediliyor.

public sealed class EventsBag

yapıcılar

İsimTanım
EventsBag()Default_Constructor

Olaylar

İsimTanım
event EntryCompressedBir arşiv girişi sıkıştırıldıktan sonra yükseltir.

Ayrıca bakınız