Class ParallelOptions

ParallelOptions class

Paralel sıkıştırma seçenekleri.

public class ParallelOptions

yapıcılar

İsimTanım
ParallelOptions()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
AvailableMemorySize { get; set; }Diske takas olmadan sıkıştırılmış girişleri barındırmak için kullanılabilir bellek tahminini megabayt cinsinden alır veya ayarlar. Bu değer yalnızca şu durumlarda anlamlıdır:ParallelCompressInMemory ayar varAuto mod.
ParallelCompressInMemory { get; set; }Paralel yaklaşımın nasıl kullanılacağını gösteren değeri alır veya ayarlar.

Notlar

Bu seçenekler, birkaç CPU çekirdeği tarafından eşzamanlı sıkıştırmayı yönetir.

Örnekler

using (var archive = new Archive())
{
    archive.CreateEntries("DirToCompress");
    archive.Save("archive.zip", new ArchiveSaveOptions() { ParallelOptions = new ParallelOptions { ParallelCompressInMemory = mode, AvailableMemorySize = 4000 } });
}

Ayrıca bakınız