Class SelfExtractorOptions

SelfExtractorOptions class

Kendi kendine açılan yürütülebilir arşiv oluşturma seçenekleri.

public class SelfExtractorOptions

yapıcılar

İsimTanım
SelfExtractorOptions()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
CloseWindowOnExtraction { get; set; }Ayıklama sırasında çıkarıcı penceresinin kapatılması gerekip gerekmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.
ExtractorTitle { get; set; }Çıkarıcı penceresinin başlığını alır veya ayarlar.
RunAfterExtraction { get; set; }Arşiv çıkarma işlemi tamamlandıktan sonra yürütülecek bir program alır veya ayarlar.
TitleIcon { get; set; }Çıkarıcı uygulamasının ana pencereleri için başlık simgesine giden yolu alır veya ayarlar.

Notlar

Kendiliğinden açılan arşiv ölçülü lisansla oluşturulamaz:MeteredLicense .

Örnekler

using (FileStream zipFile = File.Open("archive.exe", FileMode.Create))
{
  using (var archive = new Archive())
  {
    archive.CreateEntry("entry.bin", "data.bin");
    var sfxOptions = new SelfExtractorOptions() { ExtractorTitle = "Extractor", CloseWindowOnExtraction = true, TitleIcon = "C:\pictorgam.ico" };
    archive.Save(zipFile, new ArchiveSaveOptions() { SelfExtractorOptions = sfxOptions });
  }
}

Ayrıca bakınız