SevenZipBZip2CompressionSettings.Method

SevenZipBZip2CompressionSettings.Method property

Sıkıştırma veya açma yöntemini alır.

public override SevenZipCompressionMethod Method { get; }

Ayrıca bakınız