SevenZipBZip2CompressionSettings.SevenZipBZip2CompressionSettings

SevenZipBZip2CompressionSettings(int)

Yeni bir örneğini başlatır.SevenZipBZip2CompressionSettings sınıf.

public SevenZipBZip2CompressionSettings(int blockSize)
ParametreTipTanım
blockSizeInt32Yüzlerce kilobayt cinsinden blok boyutu.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentOutOfRangeExceptionblockSize çok büyük veya çok küçük.

Ayrıca bakınız


SevenZipBZip2CompressionSettings()

Yeni bir örneğini başlatır.SevenZipBZip2CompressionSettings varsayılan blok boyutuna sahip sınıf, 9 yüz kilobayta eşittir.

public SevenZipBZip2CompressionSettings()

Ayrıca bakınız