Class SplitArchiveSaveOptions

SplitArchiveSaveOptions class

Çok ciltli bir zip arşivini kaydetme seçenekleri.

public class SplitArchiveSaveOptions

yapıcılar

İsimTanım
SplitArchiveSaveOptions(string, uint)Çok ciltli bir zip arşivini kaydetmek için ayarları başlatır.

Özellikleri

İsimTanım
Encoding { get; set; }Dosya adlarını ve diğer dizeleri bayta dönüştürmek için kodlamayı alır veya ayarlar.
FileName { get; }Uzantısı olmayan segmentlerin adını alır.
SegmentSize { get; }Segmentin boyutunu alır.

Ayrıca bakınız