SevenZipArchive.Entries

SevenZipArchive.Entries property

Şunun girişlerini alır:SevenZipArchiveEntry arşivi oluşturan tür.

public ReadOnlyCollection<SevenZipArchiveEntry> Entries { get; }

Ayrıca bakınız