SevenZipArchive.SaveSplit

SevenZipArchive.SaveSplit method

Çok ciltli arşivi sağlanan hedef dizine kaydeder.

public void SaveSplit(string destinationDirectory, SplitSevenZipArchiveSaveOptions options)
ParametreTipTanım
destinationDirectoryStringArşiv bölümlerinin oluşturulacağı dizinin yolu.
optionsSplitSevenZipArchiveSaveOptionsDosya adı da dahil olmak üzere arşiv kaydetme seçenekleri.

istisnalar

istisnaşart
InvalidOperationExceptionBu arşiv mevcut kaynaktan açıldı.
ArgumentNullExceptiondestinationDirectory boş.
SecurityExceptionArayan, dizine erişmek için gerekli izne sahip değil.
ArgumentExceptiondestinationDirectory “, >, < veya | gibi geçersiz karakterler içeriyor.
PathTooLongExceptionBelirtilen yol, sistem tarafından tanımlanan maksimum uzunluğu aşıyor.

Notlar

Bu yöntem birkaç tane oluşturur (N) dosyalar dosyaadı.7z.001, dosyaadı.7z.002, …, dosyaadı.7z.(n).

Mevcut arşiv çok ciltli yapılamaz.

Örnekler

using (SevenZipArchive archive = new SevenZipArchive())
{
    archive.CreateEntry("entry.bin", "data.bin");
    archive.SaveSplit(@"C:\Folder",  new SplitSevenZipArchiveSaveOptions("volume", 65536));
}

Ayrıca bakınız