Class SevenZipArchiveEntry

SevenZipArchiveEntry class

7z arşivindeki tek dosyayı temsil eder.

public abstract class SevenZipArchiveEntry : IArchiveFileEntry

Özellikleri

İsimTanım
CompressedSize { get; }Sıkıştırılmış dosyanın boyutunu alır.
CompressionSettings { get; }Sıkıştırma veya açma için ayarları alır.
IsDirectory { get; }Girdinin dizini temsil edip etmediğini gösteren bir değer alır.
ModificationTime { get; }Son değiştirilme tarihini ve saatini alır.
Name { get; }Arşivdeki girişin adını alır.
UncompressedSize { get; }Orijinal dosyanın boyutunu alır.

yöntemler

İsimTanım
Extract(Stream, string)Girdiyi sağlanan akışa çıkarır.
Extract(string, string)Girdiyi sağlanan yolla dosya sistemine çıkarır.
Open(string)Çıkarma için girişi açar ve giriş içeriğine sahip bir akış sağlar.

Olaylar

İsimTanım
event CompressionProgressedHam akışın bir kısmı sıkıştırıldığında yükselir.

Notlar

YayınlaSevenZipArchiveEntry örneğineSevenZipArchiveEntryEncrypted girişin şifrelenip şifrelenmediğini belirlemek için.

Ayrıca bakınız