SevenZipArchiveEntry.CompressionProgressed

SevenZipArchiveEntry.CompressionProgressed event

Ham akışın bir kısmı sıkıştırıldığında yükselir.

public event EventHandler<ProgressEventArgs> CompressionProgressed;

Notlar

Olay gönderen birSevenZipArchiveEntry misal.

Örnekler

archive.Entries[0].CompressionProgressed += (s, e) => { int percent = (int)((100 * (long)e.ProceededBytes) / entrySourceStream.Length); };

Ayrıca bakınız