SevenZipArchiveEntry.CompressionSettings

SevenZipArchiveEntry.CompressionSettings property

Sıkıştırma veya açma için ayarları alır.

public SevenZipCompressionSettings CompressionSettings { get; }

Ayrıca bakınız