SevenZipArchiveEntry.Extract

Extract(string, string)

Girdiyi sağlanan yolla dosya sistemine çıkarır.

public FileInfo Extract(string path, string password = null)
ParametreTipTanım
pathStringHedef dosyanın yolu. Dosya zaten varsa, üzerine yazılacaktır.
passwordStringŞifre çözme için isteğe bağlı şifre.

Geri dönüş değeri

Oluşturulan dosyanın dosya bilgisi.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentNullExceptionpath boş.
SecurityExceptionArayan, erişim için gerekli izne sahip değil.
ArgumentExceptionbupath boş, yalnızca beyaz boşluklar içeriyor veya geçersiz karakterler içeriyor.
UnauthorizedAccessExceptiondosyaya erişimpath engellendi.
PathTooLongExceptionBelirtilenpath, dosya adı veya her ikisi de sistem tarafından tanımlanan maksimum uzunluğu aşıyor. Örneğin, Windows tabanlı platformlarda yollar 248 karakterden, dosya adları ise 260 karakterden kısa olmalıdır.
NotSupportedExceptiondosyapath dizenin ortasında iki nokta üst üste (:) içerir.

Örnekler

using (var archive = new SevenZipArchive("archive.7z"))
{
    archive.Entries[0].Extract("data.bin");
}

Ayrıca bakınız


Extract(Stream, string)

Girdiyi sağlanan akışa çıkarır.

public void Extract(Stream destination, string password = null)
ParametreTipTanım
destinationStreamHedef akışı. Yazılabilir olmalıdır.
passwordStringŞifre çözme için isteğe bağlı şifre.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentExceptiondestination yazmayı desteklemez.
InvalidOperationExceptionArşiv çıkartma için açılmadı. - veya - Bu girdi bir dizindir.
InvalidDataExceptionGirişte yanlış veri.

Örnekler

Bir zip arşivi girişini şifre ile çıkarın.

using (var archive = new SevenZipArchive("archive.7z"))
{
    archive.Entries[0].Extract(httpResponseStream);
}

Ayrıca bakınız