SevenZipArchiveEntry.IsDirectory

SevenZipArchiveEntry.IsDirectory property

Girdinin dizini temsil edip etmediğini gösteren bir değer alır.

public bool IsDirectory { get; }

Ayrıca bakınız