Class SevenZipArchiveEntryPlain

SevenZipArchiveEntryPlain class

Şifreleme olmadan sıkıştırılması veya şifresi çözülmeden sıkıştırılması gereken SevenZip girişi.

public class SevenZipArchiveEntryPlain : SevenZipArchiveEntry

Özellikleri

İsimTanım
CompressedSize { get; }Sıkıştırılmış dosyanın boyutunu alır.
CompressionSettings { get; }Sıkıştırma veya açma için ayarları alır.
IsDirectory { get; }Girdinin dizini temsil edip etmediğini gösteren bir değer alır.
ModificationTime { get; }Son değiştirilme tarihini ve saatini alır.
Name { get; }Arşivdeki girişin adını alır.
UncompressedSize { get; }Orijinal dosyanın boyutunu alır.

yöntemler

İsimTanım
Extract(Stream, string)Girdiyi sağlanan akışa çıkarır.
Extract(string, string)Girdiyi sağlanan yolla dosya sistemine çıkarır.
Open(string)Çıkarma için girişi açar ve giriş içeriğine sahip bir akış sağlar.

Olaylar

İsimTanım
event CompressionProgressedHam akışın bir kısmı sıkıştırıldığında yükselir.

Ayrıca bakınız