SnappyArchive.Save

Save(Stream)

Hızlı arşivi sağlanan akışa kaydeder.

public void Save(Stream output)
ParametreTipTanım
outputStreamHedef akışı.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentExceptionoutput aramayı desteklemez.
ArgumentNullExceptionoutput boş.

Notlar

output aranabilir olmalıdır.

Örnekler

using (FileStream snappyFile = File.Open("archive.snappy", FileMode.Create))
{
  using (var archive = new SnappyArchive())
  {
    archive.SetSource("data.bin");
    archive.Save(snappyFile);
   }
}

Ayrıca bakınız


Save(FileInfo)

Hızlı arşivi sağlanan hedef dosyaya kaydeder.

public void Save(FileInfo destination)
ParametreTipTanım
destinationFileInfoHedef akış olarak açılacak olan FileInfo.

istisnalar

istisnaşart
SecurityExceptionArayan, açmak için gerekli izne sahip değil.destination.
ArgumentExceptionDosya yolu boş veya yalnızca beyaz boşluklar içeriyor.
FileNotFoundExceptionDosya bulunamadı.
UnauthorizedAccessExceptionDosya yolu salt okunurdur veya bir dizindir.
ArgumentNullExceptiondestination boş.
DirectoryNotFoundExceptionEşlenmemiş bir sürücüde olmak gibi, belirtilen yol geçersiz.
IOExceptionDosya zaten açık.

Örnekler

using (var archive = new SnappyArchive()) 
{
  archive.SetSource(new FileInfo("data.bin"));
  archive.Save(new FileInfo("archive.snappy"));
}

Ayrıca bakınız


Save(string)

Hızlı arşivi sağlanan hedef dosyaya kaydeder.

public void Save(string destinationFileName)
ParametreTipTanım
destinationFileNameStringOluşturulacak arşivin yolu. Belirtilen dosya adı mevcut bir dosyaya işaret ediyorsa, üzerine yazılacaktır.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentNullExceptiondestinationFileName boş.
SecurityExceptionArayan, erişim için gerekli izne sahip değil.
ArgumentExceptionbudestinationFileName boş, yalnızca beyaz boşluklar içeriyor veya geçersiz karakterler içeriyor.
UnauthorizedAccessExceptiondosyaya erişimdestinationFileName engellendi.
PathTooLongExceptionBelirtilendestinationFileName, dosya adı veya her ikisi de sistem tarafından tanımlanan maksimum uzunluğu aşıyor. Örneğin, Windows tabanlı platformlarda yollar 248 karakterden, dosya adları ise 260 karakterden kısa olmalıdır.
NotSupportedExceptiondosyadestinationFileName dizenin ortasında iki nokta üst üste (:) içerir.

Örnekler

using (var archive = new SnappyArchive()) 
{
  archive.SetSource(new FileInfo("data.bin"));
  archive.Save("result.snappy");
}

Ayrıca bakınız