SnappyArchive.SetSource

SetSource(Stream)

Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.

public void SetSource(Stream source)
ParametreTipTanım
sourceStreamArşiv için giriş akışı.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentExceptionbusource akış aranmaz.

Örnekler

using (var archive = new SnappyArchive())
{
  archive.SetSource(new MemoryStream(new byte[] { 0x00, 0xFF }));
  archive.Save("archive.snappy");
}

Ayrıca bakınız


SetSource(FileInfo)

Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.

public void SetSource(FileInfo fileInfo)
ParametreTipTanım
fileInfoFileInfoGiriş akışı olarak açılacak olan FileInfo.

istisnalar

istisnaşart
SecurityExceptionArayan, açmak için gerekli izne sahip değil.fileInfo.
ArgumentExceptionDosya yolu boş veya yalnızca beyaz boşluklar içeriyor.
FileNotFoundExceptionDosya bulunamadı.
UnauthorizedAccessExceptionDosya yolu salt okunurdur veya bir dizindir.
ArgumentNullExceptionfileInfo boş.
DirectoryNotFoundExceptionEşlenmemiş bir sürücüde olmak gibi, belirtilen yol geçersiz.
IOExceptionDosya zaten açık.

Örnekler

using (var archive = new SnappyArchive()) 
{
  archive.SetSource(new FileInfo("data.bin"));
  archive.Save("archive.snappy");
}

Ayrıca bakınız


SetSource(string)

Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.

public void SetSource(string sourcePath)
ParametreTipTanım
sourcePathStringGiriş akışı olarak açılacak dosyanın yolu.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentNullExceptionsourcePath boş.
SecurityExceptionArayan, erişim için gerekli izne sahip değil.
ArgumentExceptionbusourcePath boş, yalnızca beyaz boşluklar içeriyor veya geçersiz karakterler içeriyor.
UnauthorizedAccessExceptiondosyaya erişimsourcePath engellendi.
PathTooLongExceptionBelirtilensourcePath, dosya adı veya her ikisi de sistem tarafından tanımlanan maksimum uzunluğu aşıyor. Örneğin, Windows tabanlı platformlarda yollar 248 karakterden, dosya adları ise 260 karakterden kısa olmalıdır.
NotSupportedExceptiondosyasourcePath dizenin ortasında iki nokta üst üste (:) içerir.

Örnekler

using (var archive = new SnappyArchive()) 
{
  archive.SetSource("data.bin");
  archive.Save("archive.snappy");
}

Ayrıca bakınız