Class TarEntry

TarEntry class

tar arşivindeki tek dosyayı temsil eder.

public class TarEntry : IArchiveFileEntry

Özellikleri

İsimTanım
IsDirectory { get; }Girdinin dizini temsil edip etmediğini gösteren bir değer alır.
Length { get; }Bayt cinsinden giriş uzunluğunu al.
Name { get; set; }Arşivdeki girişin adını alır veya ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
Extract(Stream)Girdiyi sağlanan akışa çıkarır.
Extract(string)Girdiyi sağlanan yolla dosya sistemine çıkarır.
Open()Çıkarma için girişi açar ve giriş içeriğine sahip bir akış sağlar.

Ayrıca bakınız