Enum TarFormat

TarFormat enumeration

Desteklenen biçimlerle numaralandırmaTarArchive .

public enum TarFormat

değerler

İsimDeğerTanım
UsTar0Biçimi, başlık bloğunu v7 biçiminden genişletir. Windows için birçok yardımcı programda yaygın ve desteklenir.
Gnu1GNU tar, POSIX.1’in ilk taslağını temel alır. Bu format, birçok Linux sisteminde varsayılan tar formatı olarak uygulanmaktadır.
Pax2POSIX.1-2001 standardında tanımlanan biçim.

Ayrıca bakınız