Aspose.Zip.Wim

Wim ad alanı, WIM arşiviyle ilgili varlıkları temsil eden sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
WimArchiveBu sınıf wim arşiv dosyasını temsil eder.
WimDirectoryEntryWim arşivi içindeki tek bir dizini temsil eder.
WimEntryWim image. içindeki tek dosya veya dizini temsil eder.
WimFileEntryWim arşivi içindeki tek dosyayı temsil eder.
WimImageWim arşivi içindeki tek görüntüyü temsil eder.