Class WimArchive

WimArchive class

Bu sınıf wim arşiv dosyasını temsil eder.

public class WimArchive : IArchive

yapıcılar

İsimTanım
WimArchive(Stream)Yeni bir örneğini başlatır.WimArchive class ve composes girişleri listesi arşivden çıkarılabilir.
WimArchive(string)Yeni bir örneğini başlatır.WimArchive class ve composes girişleri listesi arşivden çıkarılabilir.

Özellikleri

İsimTanım
BootImageIndex { get; }Önyüklenebilir görüntünün (sıfır tabanlı) dizinini alır.
FileFormatVersion { get; }Dosya biçiminin sürümünü alır.
Guid { get; }Arşiv için tanımlayıcı GUID’yi alır.
Images { get; }Şunun girişlerini alır:WimImage arşivi oluşturan tür.
Manifest { get; }Dosyayı ve içerdiği görüntüleri açıklayan katıştırılmış bildirimi alır.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen kaynakları serbest bırakma, serbest bırakma veya sıfırlama ile ilişkili uygulama tanımlı görevleri gerçekleştirir.

Ayrıca bakınız