Class WimEntry

WimEntry class

Wim image. içindeki tek dosya veya dizini temsil eder.

public abstract class WimEntry

Özellikleri

İsimTanım
AlternateDataStreams { get; }Bir dosya veya dizin için alternatif veri akışlarının adlarını alır.
Archive { get; }Girdinin ait olduğu arşivi alır.
ChangeTime { get; }Dosya veya dizinin en son değiştirildiği zamanı alır.
CreationTime { get; }Dosya veya dizinin oluşturulma zamanını alır.
FileAttributes { get; }Dosya veya dizin özniteliklerini alır.
FullPath { get; }image. içindeki girişin tam yolunu alır
HardLink { get; }Dosya veya dizinin sabit bağlantı kimliğini alır.
HasHardLinks { get; }Dosya veya dizinin başka adlarla bilinip bilinmediğini alır.
Image { get; }Girdinin ait olduğu görüntüyü alır.
IsDirectory { get; }Girdinin dizini temsil edip etmediğini gösteren bir değer alır.
LastAccessTime { get; }Dosya veya dizinin son erişim zamanını alır.
LastWriteTime { get; }Dosya veya dizinin değişiklik zamanını alır.
Name { get; }image. içindeki girişin adını alır
Parent { get; }Girdinin ait olduğu üst dizini alır.
ShortName { get; }image. içindeki girişin kısa adını alır

yöntemler

İsimTanım
override ToString()

Ayrıca bakınız