Class WimImage

WimImage class

Wim arşivi içindeki tek görüntüyü temsil eder.

public sealed class WimImage

Özellikleri

İsimTanım
AllEntries { get; }Şunun girişlerini alır:WimEntrygörüntüyü tekrar tekrar oluşturan yazın.
Parent { get; }Görüntünün ait olduğu arşivi alır.
RootDirectory { get; }Resmin kök dizin girişini alır.

yöntemler

İsimTanım
ExtractToDirectory(string)Görüntüdeki tüm dosyaları sağlanan dizine çıkarır.
GetEntry(string)girişini alırWimEntry belirli bir yol için yazın.

Ayrıca bakınız